Thị trường Bảo hiểm Việt Nam 7T.2015

Posted on September 18, 2015 by

0


Op-Economica, 18-9-2015 — Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính, 7T.2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 37.205,41 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014.

Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng cao

Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 19.419 tỷ đồng (tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2014).

Trong đó, doanh thu phí khai thác mới 7T.2015 ước đạt hơn 6.436 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo nghiệp vụ, doanh thu phí của nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43,4%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 43,3%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,1%…

Chất lượng hợp đồng khai thác mới tiếp tục tăng, phí bảo hiểm bình quân trên hợp đồng khai thác mới ước đạt 8,53 triệu/hợp đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2014; số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 720.521 hợp đồng.

Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường BHNT với 20,67%, đứng thứ hai là Bảo Việt Nhân thọ (20,5%), tiếp đến là Manulife (12,9%), AIA (11,2%); Dai-ichi (10%), ACE (4,6%), PVI Sunlife (6,7%), Generali (5%), Prévoir (2,6%)…

Với kết quả kinh doanh khả quan, các DNBH đang mạnh dạn đầu tư cho những chiến lược mới nhằm tăng trưởng doanh thu, gia tăng thị phần và sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bảo hiểm phi nhân thọ tỷ lệ bồi thường vẫn cao

Trong lĩnh vực phi nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 7T.2015 ước đạt 17.786 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm PVI với doanh thu đạt 3.789 tỷ đồng, chiếm 21,3% thị phần. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3.198 tỷ đồng, chiếm 17,9% thị phần, Bảo hiểm Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm 8,6% thị phần, Bảo hiểm PTI đứng thứ tư với doanh thu ước đạt 1.295 tỷ đồng, chiếm gần 7,3% thị phần, Bảo hiểm PJICO đứng thứ năm với doanh thu ước đạt 1.239 tỷ đồng, chiếm 6,97% thị phần…

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới vẫn là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu với 5.508 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,9%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người (3.833 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,55%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (3.361 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 18,9%)…

Tuy tăng trưởng doanh thu của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tương đối khả quan, tuy nhiên nhưng số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ vẫn khá cao.

Cụ thể, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 43,48% (ước đạt 7.733 tỷ đồng), cao hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2014 (35,51%).

21/30 DNBH và chi nhánh DNBH nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 9 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường và đều trên 50% là Bảo hiểm Fubon (146%), Bảo hiểm Cathay (140,8%), Bảo hiểm MSIG (127,25%), Bảo hiểm PVI (57,58%), Bảo hiểm Liberty (56,5%). Cục QLBH lý giải, tỷ lệ bồi thường cao là do có nhiều vụ tổn thất lớn thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại.

Hiện Cục đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh doanh bảo hiểm, các chính sách liên quan như chính sách ưu đãi thuế, cung cấp thông tin,… nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DNBH; đơn giản hoá thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản trị rủi ro của DNBH từ đó tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh của DNBH được ổn định, giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh./.

*Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam (17-9-2015; 18-9-2015)

Advertisements
Posted in: Vietnam Economy