QS World University Rankings 2015/2016 – xếp hạng hơn 700 trường đại học

Posted on September 21, 2015 by

0


Op-Economica, 21-9-2015 — Tháng 9, đến hẹn lại lên, QS World University Rankings đưa ra báo cáo 2015-6.

Dưới đây là thống kê hơn 700 trường đại học trong cơ sở dữ liệu mà QS liệt kê, trong đó có một số ở cuối (sau 700) không được xếp hạng đánh số, mà đánh là NA. Về cơ bản, nằm trong nhóm 500 của QS cũng đã không đơn giản. Càng lên trên mức xếp hạng cao hơn, thì càng gay gắt. Đầu tư tiền bạc công sức tốn kém hơn nhiều.

2015-09-21_QS_world_university_rankings 2015-6Tuy vậy, các trường vẫn cứ chen vai thích cánh để đầu tư cho việc được đảm bảo một ví trí đàng hoàng trong bảng tổng sắp toàn cầu.

Cá nhân tôi thấy ở nhóm trên cùng thì hoàn toàn quen mặt quen tên. Nhưng nhóm dưới sâu hơn thì khá ngạc nhiên. Lấy ví dụ, một trường rất tốt là George Washington University ở D.C. đứng ở vị trí khá sâu 327, quá bất ngờ. Hay là Virginia Polytechnic Institute, ở vị trí 338, Rensselaer Polytechnic Institute 348.

So với một số trường ở vị trí rất cao mà tôi biết cũng không phải là gì oách lắm (trên thực tế chất lượng và thành tựu) thì rất đáng ngạc nhiên. Do vậy, sử dụng danh sách này theo tôi cũng nên dè dặt, nhất là khi so sánh các trường với nhau.

Không có trường Việt Nam trong danh sách năm nay.

***

Rank University  
1 100.0
United States
2 98.7
United States
3 98.6
United Kingdom
3 98.6
United States
5 97.9
United States
6 97.7
United Kingdom
7 97.2
United Kingdom
8 96.1
United Kingdom
9 95.5
Switzerland
10 94.6
United States
11 94.4
United States
12 94.2
Singapore
13 93.9
Singapore
14 93.8
Switzerland
15 92.2
United States
16 91.9
United States
17 91.8
United States
18 91.5
United States
19 91.0
United Kingdom
19 91.0
Australia
21 90.8
United Kingdom
22 89.7
United States
23 89.2
France
24 88.6
Canada
25 88.5
China
26 88.4
United States
27 88.2
United States
28 88.0
Hong Kong
29 87.9
United States
30 87.8
Hong Kong
30 87.8
United States
32 87.7
United States
33 87.2
United Kingdom
34 87.1
Canada
35 86.2
United Kingdom
36 85.3
South Korea
37 85.0
United Kingdom
38 84.9
Japan
39 84.8
Japan
40 83.8
France
41 83.7
China
42 83.1
Australia
43 82.6
South Korea
44 82.5
United States
45 81.9
Australia
46 81.8
Australia
46 81.8
Australia
48 81.6
United Kingdom
49 81.5
United States
50 81.2
Canada
51 81.1
Hong Kong
51 81.1
China
53 80.5
United States
54 80.3
United States
55 80.2
Netherlands
56 79.4
Japan
57 79.2
Hong Kong
58 78.3
Japan
59 77.5
United States
60 77.3
Germany
61 77.0
United Kingdom
62 76.8
United States
62 76.8
United Kingdom
64 76.5
Netherlands
65 76.3
United States
66 76.1
Germany
67 76.0
Australia
68 75.9
United Kingdom
69 75.7
Denmark
70 75.4
United Kingdom
70 75.4
Sweden
70 75.4
Taiwan
70 75.4
China
74 75.2
Japan
75 74.7
Germany
76 74.6
United Kingdom
77 74.5
United States
78 74.3
Ireland
79 73.7
United States
80 73.6
United Kingdom
81 72.8
United Kingdom
82 72.4
New Zealand
82 72.4
Belgium
84 72.3
United States
85 72.2
Switzerland
85 72.2
United States
87 72.0
United Kingdom
87 72.0
South Korea
89 71.2
Switzerland
89 71.2
United States
91 71.1
United States
92 70.9
Sweden
93 70.8
Germany
94 70.7
Netherlands
95 70.3
Netherlands
96 70.1
Canada
96 70.1
Finland
98 69.4
Australia
99 69.3
United States
100 68.8
Netherlands
101 68.7
United States
102 68.4
Sweden
103 68.3
United Kingdom
104 68.2
South Korea
105 67.9
South Korea
106 67.8
United States
107 67.4
Denmark
108 67.2
Russia
109 67.0
United Kingdom
110 66.9
United States
110 66.9
China
112 66.8
Denmark
113 66.7
Australia
113 66.7
China
115 66.6
Canada
116 66.3
Hong Kong
117 66.2
Netherlands
118 66.1
South Korea
119 65.7
Germany
120 65.6
Japan
121 65.5
United Kingdom
122 65.0
United Kingdom
123 64.9
United States
124 64.6
Argentina
124 64.6
Belgium
126 64.5
Netherlands
126 64.5
Germany
126 64.5
United States
129 64.3
United States
130 64.2
United States
130 64.2
China
132 64.0
Sweden
133 63.5
Germany
133 63.5
United States
135 63.4
Netherlands
135 63.4
Norway
137 63.2
United Kingdom
137 63.2
France
139 63.1
Switzerland
139 63.1
Finland
139 63.1
Japan
142 62.7
Japan
143 62.4
Switzerland
143 62.4
Brazil
145 62.2
Germany
146 62.1
Malaysia
147 62.0
India
148 61.8
Israel
149 61.5
Belgium
149 61.5
Canada
151 61.1
United Kingdom
152 60.9
Canada
153 60.8
Austria
154 60.5
Ireland
155 60.2
Taiwan
156 60.1
France
156 60.1
United Kingdom
158 60.0
United States
159 59.8
United Kingdom
159 59.7
United States
160 59.6
Mexico
161 59.5
United Kingdom
162 59.4
United Kingdom
163 59.2
United States
164 58.9
United States
165 58.8
United States
166 58.6
Switzerland
166 58.6
Spain
168 58.5
Germany
169 58.2
Netherlands
170 58.1
Chile
171 57.8
South Africa
172 57.7
United States
173 57.0
New Zealand
173 57.0
Germany
175 56.9
United States
176 56.8
Netherlands
177 56.7
Netherlands
178 56.6
Germany
179 56.4
India
180 56.1
United States
181 55.9
Norway
182 55.8
United Kingdom
182 55.8
Taiwan
182 55.8
Sweden
185 55.7
United States
186 55.5
Spain
187 55.6
United Kingdom
187 55.2
Italy
188 55.1
Netherlands
188 55.1
France
190 54.8
United States
190 54.8
Spain
192 54.6
Canada
193 54.4
South Korea
194 54.2
Belgium
195 54.1
United States
195 54.1
Brazil
197 53.9
Austria
198 53.8
Israel
199 53.5
Saudi Arabia
202 52.8
India
203 52.7
Israel
204 52.5
Canada
204 52.5
Italy
206 52.4
Canada
207 52.0
Belgium
208 51.9
Belgium
209 51.6
Chile
210 51.4
Germany
211 51.2
New Zealand
212 51.1
Japan
213 51.0
United States
213 51.0
Italy
215 50.8
United States
216 50.7
United States
216 50.7
United States
218 50.5
Australia
219 50.4
Germany
219 50.4
Japan
219 50.4
Japan
222 50.3
France
223 50.2
France
224 50.1
Taiwan
225 50.0
Canada
226 49.7
Spain
227 49.6
Germany
228 49.5
United Kingdom
229 49.4
Australia
229 49.4
New Zealand
231 49.3
United Kingdom
232 49.2
China
233 49.1
Ireland
233 49.1
Finland
235 48.9
United Kingdom
235 48.9
France
237 48.7
Saudi Arabia
238 48.6
Mexico
239 48.4
United Kingdom
240 48.2
France
241 48.1
France
241 48.1
France
243 48.0
Australia
243 48.0
Germany
243 48.0
United States
246 47.7
Germany
247 47.6
United Kingdom
247 47.6
Sweden
249 47.5
United Kingdom
249 47.5
United States
251 47.0
Germany
252 46.9
United States
253 46.8
Thailand
254 46.6
Norway
254 46.6
India
256 46.4
Australia
256 46.4
Russia
256 46.4
Germany
259 46.2
Israel
260 46.1
Taiwan
261 46.0
United Kingdom
261 46.0
France
263 45.8
Australia
263 45.8
United States
265 45.5
Belgium
265 45.5
Spain
265 45.5
United States
268 45.4
Lebanon
269 45.2
United States
269 45.2
United States
271 45.0
Ireland
271 45.0
India
273 44.9
Australia
273 44.9
China
275 44.8
United Kingdom
275 44.8
Kazakhstan
277 44.7
Canada
277 44.7
China
279 44.6
Czech Republic
280 44.5
United States
281 44.3
Hong Kong
282 44.2
United States
283 43.9
Colombia
284 43.8
Australia
284 43.8
Canada
286 43.7
Sweden
286 43.7
India
288 43.6
Australia
289 43.4
Malaysia
290 43.1
United Kingdom
290 43.1
Colombia
291 43.0
China
292 42.9
Germany
293 42.8
France
293 42.8
Netherlands
295 42.6
Austria
295 42.6
Spain
295 42.6
South Korea
295 42.6
Thailand
299 42.5
Spain
301 42.4
United Kingdom
302 42.3
South Africa
303 41.9
United Kingdom
303 41.9
Saudi Arabia
303 41.9
Malaysia
306 41.8
Italy
307 41.7
China
308 41.6
Portugal
309 41.4
United States
309 41.4
Argentina
309 41.4
Italy
312 41.3
United States
312 41.3
Malaysia
314 41.1
France
314 41.1
Italy
314 41.1
Spain
317 41.0
Russia
318 40.5
United Kingdom
319 40.4
Canada
319 40.4
Germany
319 40.4
Finland
319 40.4
Sweden
323 40.3
Brazil
324 40.1
United Kingdom
324 40.1
Australia
324 40.1
Canada
327 40.0
United States
327 40.0
United States
329 39.9
Switzerland
329 39.9
Australia
331 39.7
United Kingdom
331 39.7
Malaysia
331 39.7
Germany
331 39.7
South Africa
331 39.7
China
337 39.4
New Zealand
338 39.2
New Zealand
338 39.2
United States
338 39.2
Germany
338 39.2
United States
338 39.2
Taiwan
338 39.2
Russia
344 39.0
Poland
345 38.9
China
345 38.9
Egypt
346 38.8
United Kingdom
347 38.8
Finland
348 38.5
United States
348 38.5
Japan
350 38.4
Argentina
351 38.2
Germany
351 38.2
Portugal
353 38.1
Ireland
354 38.0
South Korea
355 37.9
United States
356 37.8
Denmark
356 37.8
Finland
358 37.7
Finland
358 37.7
Indonesia
360 37.6
United Kingdom
361 37.5
Denmark
361 37.5
France
361 37.5
United States
361 37.5
Japan
365 37.4
United States
366 37.2
Germany
367 37.1
Portugal
367 37.1
Italy
369 36.9
France
369 36.9
United States
371 36.8
Kazakhstan
372 36.7
United States
373 36.6
New Zealand
373 36.6
United States
375 36.5
Germany
376 36.4
Taiwan
376 36.4
France
376 36.4
Greece
379 36.2
Australia
379 36.2
Taiwan
381 36.1
United States
381 36.1
Germany
381 36.1
China
384 36.0
United Kingdom
384 36.0
Germany
384 36.0
United States
387 35.9
France
387 35.9
France
387 35.9
Australia
390 35.8
United States
391 35.7
Japan
391 35.7
India
393 35.6
United States
394 35.5
Australia
394 35.5
Germany
394 35.5
Turkey
397 35.1
Russia
397 35.1
France
397 35.1
Taiwan
400 35.0
United Kingdom
400 35.0
Estonia
401-410
China
401-410
Germany
401-410
United States
401-410
Germany
401-410
Colombia
401-410
United States
401-410
Italy
401-410
United States
401-410
Philippines
401-410
China
411-420
United Arab Emirates
411-420
United Kingdom
411-420
United States
411-420
Canada
411-420
Poland
411-420
China
411-420
Argentina
411-420
Spain
411-420
Italy
411-420
United States
421-430
Belarus
421-430
Germany
421-430
South Korea
421-430
Taiwan
421-430
Ukraine
421-430
China
421-430
United Arab Emirates
421-430
United States
421-430
Norway
431-440
Indonesia
431-440
United States
431-440
Austria
431-440
Turkey
431-440
Russia
431-440
United States
431-440
Italy
431-440
Canada
431-440
United States
431-440
United States
441-450
Finland
441-450
Turkey
441-450
China
441-450
South Korea
441-450
China
441-450
Turkey
441-450
Colombia
441-450
Italy
441-450
France
441-450
Finland
441-450
Canada
451-460
Czech Republic
451-460
United Kingdom
451-460
India
451-460
China
451-460
Chile
451-460
Brazil
451-460
Germany
451-460
United States
451-460
Canada
451-460
United States
461-470
Greece
461-470
Taiwan
461-470
South Korea
461-470
United States
461-470
Spain
461-470
China
461-470
Spain
461-470
Germany
461-470
United States
471-480
China
471-480
Argentina
471-480
United Kingdom
471-480
Iran
471-480
Russia
471-480
Italy
471-480
France
471-480
Canada
471-480
Ireland
471-480
United States
481-490
New Zealand
481-490
United Arab Emirates
481-490
Turkey
481-490
Qatar
481-490
Russia
481-490
Russia
481-490
Brazil
481-490
France
481-490
India
481-490
Portugal
491-500
Bahrain
491-500
South Korea
491-500
Germany
491-500
Peru
491-500
China
491-500
Germany
491-500
Japan
491-500
United States
491-500
Argentina
491-500
Spain
491-500
Brazil
491-500
Brazil
491-500
Ukraine
501-550
United Kingdom
501-550
Philippines
501-550
Australia
501-550
Egypt
501-550
Canada
501-550
South Korea
501-550
United States
501-550
South Korea
501-550
United States
501-550
Australia
501-550
United Kingdom
501-550
United States
501-550
United States
501-550
United States
501-550
Taiwan
501-550
Russia
501-550
Russia
501-550
Pakistan
501-550
Brazil
501-550
Brazil
501-550
South Africa
501-550
Oman
501-550
Australia
501-550
United States
501-550
Germany
501-550
Venezuela
501-550
Costa Rica
501-550
Argentina
501-550
Spain
501-550
Argentina
501-550
Italy
501-550
Italy
501-550
Germany
501-550
Spain
501-550
Germany
501-550
France
501-550
United States
501-550
Greece
501-550
United States
501-550
United States
501-550
United States
501-550
South Africa
501-550
United States
501-550
United States
501-550
Hungary
501-550
Lithuania
501-550
United States
551-600
Saudi Arabia
551-600
United Arab Emirates
551-600
Australia
551-600
Thailand
551-600
Japan
551-600
United States
551-600
China
551-600
South Korea
551-600
Mexico
551-600
Malaysia
551-600
Turkey
551-600
Austria
551-600
Japan
551-600
Kazakhstan
551-600
Russia
551-600
Saudi Arabia
551-600
Germany
551-600
Czech Republic
551-600
Ireland
551-600
Australia
551-600
Japan
551-600
Taiwan
551-600
Japan
551-600
China
551-600
China
551-600
South Korea
551-600
Japan
551-600
Saudi Arabia
551-600
Spain
551-600
Argentina
551-600
Spain
551-600
Brazil
551-600
Indonesia
551-600
Germany
551-600
Germany
551-600
Germany
551-600
France
551-600
United Kingdom
551-600
Australia
551-600
United Kingdom
551-600
United States
551-600
South Africa
551-600
Slovenia
551-600
Canada
551-600
United States
551-600
United States
551-600
China
551-600
Iran
551-600
United Kingdom
551-600
United States
551-600
United States
601-650
Israel
601-650
Czech Republic
601-650
United States
601-650
Ireland
601-650
Hungary
601-650
Mexico
601-650
Jordan
601-650
Germany
601-650
Kazakhstan
601-650
Japan
601-650
South Korea
601-650
China
601-650
Hong Kong
601-650
United States
601-650
Canada
601-650
Greece
601-650
Russia
601-650
Ukraine
601-650
United States
601-650
Russia
601-650
Chile
601-650
United States
601-650
Russia
601-650
United States
601-650
Estonia
601-650
United States
601-650
Thailand
601-650
Chile
601-650
Venezuela
601-650
Spain
601-650
Colombia
601-650
Chile
601-650
Uruguay
601-650
Argentina
601-650
Canada
601-650
France
601-650
Lebanon
601-650
United States
601-650
United States
601-650
India
601-650
Hungary
601-650
South Africa
601-650
Jordan
601-650
Italy
601-650
United States
601-650
Greece
601-650
United Kingdom
601-650
South Korea
601-650
United Arab Emirates
601-650
Russia
601-650
Australia
601-650
Japan
651-700
South Korea
651-700
United States
651-700
South Korea
651-700
South Korea
651-700
United States
651-700
Slovakia
651-700
Russia
651-700
United States
651-700
United States
651-700
Turkey
651-700
United States
651-700
Thailand
651-700
Azerbaijan
651-700
Saudi Arabia
651-700
Lebanon
651-700
United Kingdom
651-700
United States
651-700
United Kingdom
651-700
Taiwan
651-700
Japan
651-700
Japan
651-700
Pakistan
651-700
Japan
651-700
Mexico
651-700
Mexico
651-700
Uruguay
651-700
Chile
651-700
Mexico
651-700
Mexico
651-700
Portugal
651-700
Brazil
651-700
Brazil
651-700
Italy
651-700
France
651-700
France
651-700
Iraq
651-700
Romania
651-700
United States
651-700
Macao S.A.R., China
651-700
Australia
651-700
United Kingdom
651-700
United Kingdom
651-700
South Korea
651-700
Australia
651-700
Canada
651-700
United States
651-700
United States
651-700
Poland
651-700
Japan
701+
United Arab Emirates
701+
Egypt
701+
Indonesia
701+
Egypt
701+
Egypt
701+
Romania
701+
Austria
701+
Turkey
701+
Japan
701+
Greece
701+
United States
701+
Romania
701+
Azerbaijan
701+
India
701+
United States
701+
Belarus
701+
Mexico
701+
United States
701+
Indonesia
701+
Australia
701+
Hungary
701+
United Kingdom
701+
Turkey
701+
South Korea
701+
Philippines
701+
Indonesia
701+
Ukraine
701+
Japan
701+
Kazakhstan
701+
Australia
701+
United States
701+
Taiwan
701+
Japan
701+
Japan
701+
South Korea
701+
Turkey
701+
Japan
701+
United States
701+
Lithuania
701+
Kazakhstan
701+
Kazakhstan
701+
United States
701+
Thailand
701+
Thailand
701+
South Korea
701+
Kuwait
701+
Pakistan
701+
Russia
701+
Poland
701+
Kazakhstan
701+
Uganda
701+
United Kingdom
701+
United States
701+
United States
701+
Ukraine
701+
Russia
701+
United States
701+
Poland
701+
Japan
701+
United Kingdom
701+
South Africa
701+
United Kingdom
701+
Japan
701+
United States
701+
United States
701+
India
701+
Austria
701+
Russia
701+
Ecuador
701+
Brazil
701+
Thailand
701+
Azerbaijan
701+
Japan
701+
Canada
701+
Kazakhstan
701+
Japan
701+
United States
701+
Indonesia
701+
Japan
701+
United States
701+
Bulgaria
701+
United States
701+
Ukraine
701+
United Kingdom
701+
Japan
701+
Chile
701+
Mexico
701+
Mexico
701+
Mexico
701+
Cuba
701+
Colombia
701+
Mexico
701+
Venezuela
701+
Mexico
701+
Spain
701+
Puerto Rico
701+
Ecuador
701+
Chile
701+
Chile
701+
Colombia
701+
Colombia
701+
Colombia
701+
Colombia
701+
Costa Rica
701+
Venezuela
701+
Costa Rica
701+
Argentina
701+
Argentina
701+
Argentina
701+
Argentina
701+
Argentina
701+
Peru
701+
Peru
701+
Venezuela
701+
Chile
701+
Argentina
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Brazil
701+
Italy
701+
Italy
701+
Italy
701+
Italy
701+
Italy
701+
Italy
701+
Italy
701+
Indonesia
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
France
701+
Malaysia
701+
Malaysia
701+
United States
701+
Bahrain
701+
Italy
701+
Serbia
701+
Indonesia
701+
Italy
701+
United States
701+
United Kingdom
701+
Sri Lanka
701+
Tanzania, United Republic of
701+
Bangladesh
701+
United Kingdom
701+
Pakistan
701+
Ghana
701+
United Kingdom
701+
Israel
701+
United Kingdom
701+
United Kingdom
701+
Pakistan
701+
Pakistan
701+
Latvia
701+
United States
701+
India
701+
Kenya
701+
India
701+
United States
701+
United States
701+
Philippines
701+
Australia
701+
United States
701+
South Africa
701+
United States
701+
Poland
701+
Croatia
701+
France
701+
United States
701+
Italy
701+
Lithuania
701+
Russia
701+
Lithuania
701+
Romania
701+
Japan
NA
United States
NA
Sweden
NA
India
NA
United Kingdom
NA
Israel
NA
France
NA
Italy
NA
France
NA
France
NA
France
NA
Sweden
NA
Denmark
NA
Singapore
NA
Czech Republic
NA
Japan
NA
Germany
NA
United Kingdom
NA
Germany
NA
United States
NA
Norway
NA
France
NA
United States
NA
United Kingdom
NA
Saudi Arabia
NA
United Kingdom
NA
Taiwan
NA
South Korea
Advertisements