Thomson Reuters ESCI và chiếc thòng lọng nới thêm một chút, chí ít thì cũng trong chốc lát

Posted on September 24, 2015 by

7


Op-Economica, 24-9-2015 — Món mới trình làng đây Thomson Reuters ESCI từ tháng 11-2015.

Rất tình cờ, đọc tài liệu trên trang web của ĐH Chicago, thì tôi thấy họ liệt kê một loạt tạp chí nghiên cứu của trường trong danh mục mới của ISI Thomson Reuters.

Danh mục ấy gọi là ESCI, viết tắt của Emerging Sources Citation Index. Nghe rất lạ tai, bán tín bán nghi, mới phải đi lọ mọ tìm hiểu xem ESCI là gì mà sao chưa bao giờ nghe thấy.

ESCI_buttonThirteen journals published by the University of Chicago Press will be included in the Emerging Sources Citation Index (ESCI), a new Web of Science edition from Thomson Reuters launching at the end of 2015. Journals are identified for inclusion in ESCI based on relevance to a scholarly community, interest to opinion leaders, coverage of emerging fields, and feedback given by Web of Science customers. All ESCI journals are peer reviewed, follow ethical publishing practices, and are searchable, discoverable, and citable.

Lục thêm chút nữa thì sáng rõ hơn. Cũng không mất thì giờ, vì Thomson Reuters đã có thông tin đầy đủ. Lại nữa, cộng đồng nghiên cứu trên ResearchGate cũng bàn tán việc xuất hiện cái tên mới lạ ESCI. Họ quan tâm là phải, vì tạp chí nào sẽ được bổ sung vào WoS của ISI Thomson Reuters sẽ liên quan tới tương lai của họ, cơ hội công bố công trình, tiền đồ, v.v..

ESCI chính là cơ sở dữ liệu bổ sung của Web of Science, bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11-2015 (tức là còn chưa đầy 2 tháng nữa; nói cách khác họ đã chuẩn bị dữ liệu từ rất lâu rồi).

thomsonreutersESCI chắc hẳn là một phần của cuộc chiến mà đối thủ nhà giàu Elsevier phả hơi nóng của Scopus vào gáy ISI WoS, khiến cho Thomson Reuters không thể ngủ yên.

Dường như ISI đã phải tính đến việc cạnh tranh khối lượng thông tin indexing với Scopus vì chất lượng thì khó bàn, nhưng số lượng thì dễ đếm và thấy ngay.

Dù sao, đối với giới khoa học, việc WoS nới rộng quy mô rà soát và mở rộng cơ sở dữ liệu indexing là đáng hoan nghênh. Chiếc thòng lọng cạnh tranh đăng bài nghiệt ngã được nới ra một chút đấy, và khiến đời các nhà khoa học trẻ dễ thở hơn một chút.

Nhưng có lẽ chỉ được trong chốc lát mà thôi. Giống như một chỗ làm vừa trống, đăng tuyển, hàng trăm lá đơn lại ngập đầy khung cửa, vào cái mùa thu mà loài người hơn 7,2 tỷ mà việc làm thì lất phất heo may.

Advertisements