6 đại ca kiểm soát thị trường thông tin khoa học

Posted on September 26, 2015 by

0


Op-Economica, 26-9-2015 — Thế giới rộng lớn, bao la, khoa học vĩ đại, nhưng có một số thứ thì rất hữu hạn.

Một trong những số hữu hạn, ít ỏi ấy, là các đại ca kiểm soát lượng thông tin khoa học cung ứng cho nhân loại, trước tiên là cho các trường đại học, viện nghiên cứu và cơ sở ứng dụng.

Các nhà nghiên cứu rà soát dữ liệu khoa học trong giai đoạn 40 năm trở lại đây (1973-2013) và nhận diện các đại ca ấy bao gồm: ACS, Reed Elsevier, Sage, Taylor & Francis, Springer, Wiley-Blackwell.

Họ gần như kiểm soát mọi ấn phẩm khoa học.

Nhờ thế doanh số hàng năm của họ lên tới hàng tỷ đôla, nhưng đáng nói hơn là lợi nhuận gộp, dao động quanh mức mơ ước 40%.

Một khi các tạp chí của 6 đại ca đã tung hoàng, vang danh ngàn thu, thì chúng tự động trở thành chuẩn, áp đặt chuẩn… Các trường và trung tâm theo đó lại yêu cầu các nhà khoa học phải đăng ở vài chỗ “ưng ý” mới cấp tiền… Cứ thế nước chảy chỗ trũng, gọi là hiệu ứng Matthew.

Đây là kết luận tóm tắt của nghiên cứu rất đứng đắn của các tác giả Vincent Larivière, Stefanie Haustein, Philippe Mongeon trên PLOS One (June 10, 2015) DOI: 10.1371/journal.pone.0127502; rất đáng tin cậy. PLOS One cũng là tạp chí ra đời dựa trên sáng kiến chống sự độc quyền của các đại ca xuất bản, và nhanh chóng trở thành ngọn hải đăng mới của thời đại xuất bản số. Sau 7 năm hệ thống PLOS đã cung cấp hơn 100.000 công trình khoa học tới xã hội loài người, với hàng trăm editors đủ mọi lĩnh vực.

Academic-Oligarchy


http://yournewswire.com/nearly-all-scientific-papers-controlled-by-same-six-corporations/

Advertisements