A đây rồi PubMed!

Posted on September 30, 2015 by

0


Op-Economica, 30-9-2015 — Bài nghiên cứu đã lên PubMed thuộc hệ thống thông tin khoa học National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

Số công bố PubMed: PMID 26413435; URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26413435

PMID 26413435

Advertisements