The State’s economic administration function

Posted on October 3, 2015 by

0


Op-Economica, 3-10-2015 — Có một câu ngạn ngữ phương Tây: Đừng vì một cái nốt ruồi duyên mà cưới nguyên cả một cô gái về làm vợ.

Thế mà đôi khi phải làm đúng như vậy.

Nốt ruồi đây: “In particular, State agencies were relieved of the business management function from the State economic administration function.”

Cô gái đây, bác nào bê về thì bê: Tạp chí Cộng sản No. 17 (tháng 9-2005)

Ngoài ra là vài món “của hồi môn” nữa.

Chỗ này là 4 ô dành riêng cho nuôi cá chọi. Những cuộc tranh hùng sẽ diễn ra vài tháng nữa kể từ bây giờ.

Chỗ này là 4 ô dành riêng cho nuôi cá chọi. Những cuộc tranh hùng sẽ diễn ra vài tháng nữa kể từ bây giờ.

Advertisements
Posted in: Food for thought