Đây rồi TPP

Posted on October 5, 2015 by

0


Op-Economica, 5-10-2015 — Rất nhiều tin tức từ khắp nơi bay về, xung quanh việc hoàn tất đàm phán TPP sau 5 ngày chốt lịch…

Thay vì bàn nọ kia, có cái ảnh này… nhìn cũng đã mắt.

2015-10-05_TPP

Advertisements
Posted in: Economics