Sốc: phần lớn kiến thợ là đám phất phơ trốn việc!

Posted on October 7, 2015 by

1


Op-Economica, 7-10-2015 — Ong và kiến nổi tiếng là những tập thể chăm chỉ, phân công lao động hợp lý và hiệu quả.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mà tạp chí Science giới thiệu kết quả ngày hôm nay (6-10-2015) thì tình hình không hẳn như vậy.

Trong phân công lao động của loài Temnothorax rugatulus—kiến nâu sống trong rừng thông Bắc Mỹ—thì nhóm công việc chính gồm kiếm mồi (foraging), xây tổ (building) và chăm sóc ấu trùng / con (brood care). Những công việc này vất vả, và nếu hiệu quả thì phải phân phối tốt công việc cho công nhân của đàn. Nhưng lại có một tỷ lệ lớn không làm gì cả. Nói giản dị là chúng trốn việc, phất phơ.

Với danh nghĩa “kiến thợ” nhưng có tới 71.9% số này phất phơ tới hơn nửa thời gian lao động. Đặc biệt hơn có tới 25.1% là không bao giờ lao động gì. Chỉ có khoảng 2.6% là luôn bận rộn.

Kết quả này được công bố trên tập san khoa học Behavioral Ecology and Sociobiology. Trước kia, một số kết quả cũng có phát hiện điều này và cho rằng việc không làm gì có thể chỉ là tạm thời, vì kiến có thể làm việc ca kíp, do nhịp độ sinh học loài. Tuy nhiên, kết quả mới quan sát liên tục 2 tuần cho thấy bọn kiến thợ lười thì cứ lười, bất kể là lúc nào trong ngày.

sn-antsinfo

Lý do việc không lao động này chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải đơn giản chỉ là khoảng giải lao giữa hai nhiệm vụ. Nó có thể phản ánh gì đó về phân công lao động trong đàn.

Một giả thuyết đang đặt ra là có thể một tỷ lệ đông của đàn này quá già hoặc quá non, nên không thể tham gia lao động.

Người ta đang hy vọng là tiếp tục nghiên cứu lâu dài hơn để phát hiện liệu có cơ chế chuyển từ chế độ lười sang chế độ chăm chỉ hay không.

Advertisements