Tiếng nói

Posted on October 10, 2015 by

1


Op-Economica, 10-10-2015 — Lâu lâu mới gặp một lời khuyên đáng nhớ.

Ở trong cái xã hội trầm kha căn bệnh tăng động, tới mức cái mồm không thể đậy lại được, thì lời khuyên tình cờ được biết này mới đáng quý làm sao.

Hãy chăm chỉ lao động trong im lặng. Hãy để thành công nói thay lời mình.

Đơn giản, dễ hiểu và quan trọng là đẹp! Đẹp vô cùng.

Giữa ao vài đôi bông súng đang nở

Advertisements