Nobel Kinh tế 2015: Angus Deaton (Princeton University)

Posted on October 12, 2015 by

1


Op-Economica, 12-10-2015 — Giải thưởng Nobel Kinh tế 2015 đã có chủ nhân: Giáo sư Angus Deaton, người gốc Scotland, giảng dạy tại Princeton University.

Các công trình của GS Deaton rất đa dạng, nhưng được biết đến nhiều nhất là phúc lợi, y tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế. Lý do trao giải thưởng Nobel Kinh tế cho ông có thể nói ngắn gọn như sau:

“By linking detailed individual choices and aggregate outcomes, his research has helped transform the fields of microeconomics, macroeconomics, and development economics.”

(Nguồn: Angus Deaton wins Nobel prize in economics. The Guardian, 12-10-2015.)

GS Augus Deaton (sinh: 19-10-1945)

GS Angus Deaton (sinh: 19-10-1945)

Cụ Deaton trông rất phúc hậu. Cụ sinh sau ngày Việt Nam tuyên ngôn độc lập chỉ có chừng tháng rưỡi và cùng năm với nhạc phụ đại nhân của Chẫu mỗ!

Tôi thấy rất hạnh phúc vì trong nghiên cứu tài chính y tế vừa rồi, tình cờ tất cả những vấn đề chính yếu trực tiếp liên quan tới những gì cụ Angus Deaton được tưởng thưởng cho đóng góp trọn đời. Trên thực tế, có thể thấy mối quan tâm của cụ rất rõ rệt, và dùng Google Scholar thì chỉ vài giây là thấy nhiều nghiên cứu đã sẵn sàng để tải về đọc.

Deaton, A., & Muellbauer, J. (1980). An almost ideal demand system. The American Economic Review, 70(3):312-326.

Deaton, A. (2001). Health, inequality, and economic development. Journal of Economic Literature, XLI:113-158.

Advertisements