Gustav Klimt

Posted on October 23, 2015 by

0


Op-Economica, 23-10-2015 — Đã đưa tranh của Schiele mà lại không đưa ông thầy Klimt thì quả là dở, vậy thì không đừng được.

Phong cách của Gustav Klimt (1862-1918) không thể lẫn vào đâu. Lẳng lặng mà chiêm ngẫm thôi, bàn làm gì nữa. Có số phận gì đó mà cả thầy trò Klimt và Schiele đều mất cùng năm 1918.

Gustav_Klimt_-_Rosebushes_under_the_Trees Gustav_Klimt_068 Klimt_-_Bauerngarten_mit_Sonnenblumen_-_ca1907.jpeg Klimt_-_Oberösterreichisches_Bauernhaus The_Kiss_-_Gustav_Klimtgustav klim sun flower

Advertisements
Posted in: Nghệ thuật