Hài hòa

Posted on October 28, 2015 by

1


Op-Economica, 28-10-2015 — Thượng đế sắp đặt làm sao mà các thứ cần hiện ra trên bàn làm việc bỗng có một sự cân đối kỳ lạ.

Thế là có sự hài hòa như được trình bày trong ảnh.

IMG_20151028_loadCác thứ bày ra thuộc các trách nhiệm khác nhau. Màn hình là của mình rồi, là sự vất vả, việc phải hoàn thành, trách nhiệm tự thân, vân vân và vân vân…

Bản thảo đang đọc bình duyệt là của chú khác. Chú nào đó, mình chả biết là ai, nhưng lại được quyền chỉ trích (tất nhiên, chỉ sai thì nó mắng lại cũng đau lòng lắm!). Cơ bản cũng phải làm, nhưng không nặng nề.

Còn đôi tập Kho tàng Truyện Cổ tích Việt Nam của cụ Nguyễn Đổng Chi thì trứ danh rồi. Nó là giấc mơ từ bé, những câu hỏi và sự trầm tích văn hóa đi theo suốt năm tháng cuộc đời. Càng nhiều tuổi lại càng thấy quý. Thấy tuổi thơ vừa xa vừa gần.

Mỗi thứ đều có hạnh phúc của nó, có vẻ tỷ lệ thuận với mức độ khổ đau sẽ phải trải qua.

Advertisements
Posted in: Food for thought