Hai tháng tuổi

Posted on November 21, 2015 by

0


Op-Economica, 21-11-2015 — Công trình nghiên cứu y tế đã xuất bản được 2 tháng tuổi.

Tới ngày hôm nay, sau 2 tháng được cấp “giấy khai sinh” lượng truy cập tổng là 2155.

20151121_altmetric

Thống kê được mô tả bằng hình ảnh dưới đây.

Mốc truy cập 1000 đạt vào ngày 20-10-2015 (tức là 1 ngày trước khi tròn 1 tháng tuổi)

Advertisements