Cầu sinh học

Posted on November 24, 2015 by

3


Op-Economica, 24-11-2015 — Kiến biết sử dụng cơ thể sống của mình, nối với nhau, để tạo nên cây cầu sinh học.

Trên thực tế, để có cây cầu như vậy, kiến kỹ sư phải “suy nghĩ” và “ra quyết định” dựa trên các thuật toán cân nhắc tương quan lợi ích-tổn thất. Bằng chứng được công bố trên Kỷ yếu VHL Khoa học Mỹ PNAS.

ants-building-bio-bridges-with-their-bodies

Khó nhất là sự thay đổi tinh vi của công tác “xây dựng” nhằm đạt được độ cân bằng đảm bảo an toàn khi bắc qua những khoảng cách và vượt những đối tượng nguy hiểm.

Đường đi là để mang về thực phẩm, do đó cầu càng dài thì càng còn lại ít nhân lực để vận chuyển thức ăn về tổ. Một quyết định khó nữa là: khi nào thì chấm dứt sứ mệnh cây cầu.

Quả là chẳng dễ gì trả lời.


http://www.upi.com/Science_News/2015/11/23/Researchers-film-ants-building-bio-bridges-with-their-bodies/3441448315954/

Advertisements