Thông tin ấn phẩm mới NXB CTQG 11-2015

Posted on November 26, 2015 by

0


Op-Economica, 26-11-2015 — Tham khảo thông tin chính thức về sách chuẩn bị xuất bản của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật.

Thông tin trên trang web cập nhật ngày 23-11-2015 (truy cập 26-11).

nxbctqg 11-2015

Cuốn sách Bằng chứng cuộc sống nằm trong danh sách cập nhật chính thức của NXB CTQG nói trên.


*pdf: NXB CTQG 23-11-2015

Advertisements