Kiến và xã hội

Posted on November 27, 2015 by

0


Op-Economica, 27-11-2015 — Kiến và ong là hai loài được cuốn sách Bằng chứng cuộc sống sử dụng làm điển hình của các xã hội phi con người trong tự nhiên.

Những hình ảnh kiến được trang facebook giới thiệu cuốn sách mới thiết kế bởi Vương Thu Trang và Nguyễn Đan Thi cũng sinh động.

banner-kien

Hình tượng sự sống được biểu đạt rất sáng tạo…

kien1

Mặc dù công việc creative arts của các bạn vẫn tiếp tục, nhưng ngay lúc này đã cần phải nói lời cảm ơn để động viên. Khi tái bản (2nd ed.) sẽ cảm ơn các bạn cụ thể với những đóng góp artistic nói trên.

Advertisements
Posted in: Nghệ thuật