Hiểu gì về các xóm bệnh nhân

Posted on November 29, 2015 by

1


Op-Economica, 29-11-2015 — Thực tế đây là câu hỏi tôi tự hỏi mình, từ khoảng gần 2 tháng nay. Câu trả lời: rất ít, và nếu có gì đó thì cũng không chắc chắn.

Hiện tại, văn phòng V&A vẫn đang tiếp tục điều tra về hiệu quả sử dụng thông tin trong quyết định lựa chọn cơ sở y tế điều trị. Mẫu thống kê hiện tại đã được >1200 bản ghi, và không bao lâu nữa công việc xử lý dữ liệu sẽ bắt đầu.

Việc này sẽ đến đích, cho dù kết quả có thế nào thì cũng sẽ phản ánh đạo đức nghiên cứu nghiêm ngặt và tuân thủ chuẩn mực khoa học khắt khe nhất (vì kết quả sẽ được nộp vào địa chỉ xuất bản tốt).

infosufficiency

Ví dụ mô tả tập con dữ liệu tại một cơ sở điều trị (trên địa bàn Hà Nội) của điều tra hiệu quả sử dụng thông tin: Quan hệ dữ liệu phân loại cho trường hợp đủ hay thiếu thông tin đối với khả năng quyết định lựa chọn cơ sở điều trị đúng, tạm coi là hợp lý hay sai lầm. Dữ liệu ©2015 Vuong & Associates.

Quay lại vấn đề của xóm bệnh nhân… Một phần trong mẫu nói trên được thu thập từ một xóm bệnh nhân hình thành tự phát giữa lòng Hà Nội.

Những người tham gia điều tra cũng là bệnh nhân, và mang nhiều tâm tư chung của cộng đồng. Trong quá trình trao đổi, chúng tôi nhận ra là ngoài dữ liệu cần cho nghiên cứu trước mắt, thì còn có rất nhiều câu hỏi về bản thân cộng đồng bệnh nhân chưa được trả lời. Câu trả lời có thể sẽ rất quan trọng đối với các chính sách xã hội, và cả việc hiểu về tình trạng an sinh xã hội hiện tại, viễn kiến trong tương lai.

Rất tiếc, phải nói là chúng ta chưa hiểu được bao nhiêu.

Để cụ thể hóa, có thể đặt ra những câu hỏi có khả năng tiến hành tìm hiểu qua dữ liệu nghiên cứu như sau.

Thứ nhất, quá trình hình thành, mở rộng và quan điểm dài hạn về sự tồn tại của cộng đồng (hay xóm bệnh nhân) như thế nào? Vật chất (nhà cửa, đường xá, trợ giúp ban đầu về tài chính) có ý nghĩa thế nào với sự khởi sinh cộng đồng? Bệnh nhân là ai, công ăn việc làm trước và sau khi bắt đầu điều trị?

Thứ hai, các bệnh nhân phải đối mặt với những vấn đề gì lớn nhất: a) tài chính-thu nhập; b) tổ chức cuộc sống; c) điều trị (bao gồm cả thông tin); d) đảm bảo vật tư, thuốc men và dụng cụ y tế; hay gì khác?

Thứ ba, bệnh nhân nhận được gì từ cộng đồng, và mức độ gắn bó với cộng đồng nhờ những lợi ích ấy chặt tới đâu? Sự gắn bó cộng đồng có tạo hiệu ứng phần nào “tự cô lập” với phần còn lại của xã hội do tự ti, mặc cảm, hoặc chán chường.

Thứ tư, thực sự những chính sách xã hội, cụ thể hơn nữa là y tế công, có ảnh hưởng tới mức nào tới sự sinh tồn của những cộng đồng ấy? Chẳng hạn nếu như chính sách rất tốt, thì những cộng đồng ấy có còn lý do để tồn tại hay không (tất nhiên điều này hiện nay là không tưởng, nhưng việc đặt ra câu hỏi rất cần thiết)?

Thứ năm, những trợ giúp (tài chính, vật chất, thông tin…) nào được cộng đồng đánh giá là hữu ích trong: a) cải thiện cuộc sống của bệnh nhân; b) cải thiện hiệu quả điều trị; c) giảm rủi ro khánh kiệt; d) tạo sự gắn bó của cộng đồng với xã hội nói chung (nếu bản thân sự tồn tại cộng đồng gây ra hiệu ứng tự cô lập ít nhiều)?

Và có thể có những khía cạnh nữa có khả năng quan sát trong quá trình khảo sát.

Tôi có vài câu hỏi về biện pháp:

Liệu một trang web chính thức của cộng đồng (được trợ giúp xây dựng và điều hành) có tác dụng tốt?

Liệu việc hình thành khế ước với chính quyền địa phương (cụ thể sở y tế) có thể tạo ra hỗ trợ hợp lý, có tác dụng cả thực tế lẫn tinh thần, mà không dẫn đến sự lạm dụng?

Bản thân những thông tin và dữ liệu từ “xóm bệnh nhân” có khả năng trở thành “insight” và đầu vào không thể thiếu cho những thiết kế chính sách xã hội và y tế công?

Những câu hỏi và thắc mắc này sớm muộn cũng sẽ là điều tra y tế tiếp theo của V&A trong năm 2016 (thậm chí khởi động khảo sát có thể còn sớm hơn, tức là trong tháng 12-2015).

Tôi thực tâm cho rằng đây lại là một công việc giàu ý nghĩa xã hội nữa, và vì thế vô cùng xứng đáng để bỏ thời gian, công sức, tiền bạc thực hiện.

Advertisements