7 điều suy ngẫm

Posted on December 2, 2015 by

0


Op-Economica, 2-12-2015 — Những lời đáng học từ Đức Dalai Lama XIV. Ngài thật là thông tuệ, trí lực siêu phàm.

1. KHỎE: không phải là nhấc lên MẠNH, mà là để xuống NHẸ.
2. KÍNH: không phải là đối với TRÊN, mà là xử với DƯỚI.
3. ÐẸP: không phải là hút người VÀO, mà là giữ người Ở LẠI.
4. XẤU: không phải tại GƯƠNG MẶT, mà ở tại CÁCH SỐNG.
5. KHÉO: không phải tạo điều TO, mà là làm điều NHỎ.
6. HAY: không phải là NGẠC NHIÊN, mà là sự THÚ VỊ.
7. BUỒN: không phải do BÊN NGOÀI, mà vì ẩn ở BÊN TRONG.

dalai-lama

Advertisements
Posted in: Food for thought