Tặng sách Viện trưởng Trần Đình Thiên

Posted on December 3, 2015 by

0


Op-Economica, 3-12-2015 — Chiều nay văn phòng V&A thăm TS. Trần Đình Thiên – Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (VHL KHXH&NV).

TS. Thiên đã nhận sách và trao đổi các vấn đề kinh tế-xã hội. Sau khi nghiên cứu, sẽ chân thành đóng góp ý kiến và cảm nhận về nội dung.

TS. Thiên có lối suy nghĩ và bình sách sâu, trọng tâm và nhất quán. Một ví dụ là bài bình sách Kinh tế Việt Nam – Thăng trầm và đột phá trên Tạp chí Cộng sản năm (28-5-2009).

ts.tran-dinh-thien


*File pdf: TCCS – TS Tran Dinh Thien binh sach.

Advertisements