Gs Đào Nguyên Cát bình nhanh

Posted on December 5, 2015 by

0


Op-Economica, 5-12-2015 — GS Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam đã 90 tuổi.

Nhưng cụ thừa minh mẫn và trí nhớ dẻo dai để tiếp chuyện thế hệ trẻ.

Chuyện trò thì dài, nhưng nói về nội dung Bằng chứng cuộc sống thì giở nhanh qua các trang, cụ giáo sư bẩu ngắn gọn thế này:

“Tiếp cận cách này được đấy, đỡ nhàm chán. Bàn kinh tế-xã hội mà nhiều màu sắc văn học-lịch sử.”

Cảm ơn cụ động viên bọn trẻ.

Advertisements