Bằng chứng cuộc sống: mỹ cảm chính chủ

Posted on December 7, 2015 by

0


Op-Economica, 7-12-2015 — Một người không thể không thăm hỏi tặng Bằng chứng cuộc sống là nhạc sỹ Dương Thụ.

Ấy là vì một phần quan trọng bậc nhất của cuốn sách thảo luận nhiều về mỹ học, mỹ thuật và mỹ cảm; coi đó là thành tố quan trọng của hệ văn hóa bền vững.

Gặp nhạc sỹ thuận nhất chỉ có tại Cafe Thứ Bảy. Ở Hà Nội nó nằm ở 3A Ngô Quyền, là nơi sinh hoạt của nhiều trí thức.

Thu Trang trong kỳ lại có bài văn trên lớp bình một đoạn trong bài viết của Dương Thụ, nên dịp này cũng thú vị.

dt2

Nhạc sỹ nhất quyết cho rằng phải tổ chức buổi giới thiệu sách tới bằng hữu của Cafe Thứ Bảy ở Hà Nội, thậm chí sau đó nên một buổi khác ở Tp.HCM.

Advertisements