Mong manh hay vĩ đại, đơn sơ hay phức tạp…

Posted on December 19, 2015 by

0


Op-Economica, 19-12-2015 — … đều là những biểu hiện của cuộc sống.

Video clip của đội marketing V&A sản xuất đặt ra những câu hỏi gợi mở, bám theo vài chủ đề đáng suy nghĩ của Bằng chứng cuộc sống.

Xem đoạn clip trên Youtube URL https://youtu.be/03WwkNXXCoA:

Facebook post: video clip 1.


©2015 Vuong & Associates (Vương Thu Trang, Đàm Thu Hà, Trần Ngọc Vân) – Chương trình giới thiệu sách Bằng chứng cuộc sống (xb tháng 11-2015 tại NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội – Việt Nam. ISBN: 978-604-57-2026-4)

Advertisements