Số liệu thắp lên chút niềm vui

Posted on December 25, 2015 by

0


Op-Economica, 25-12-2015 — Lâu lắm mới lại có thông tin cập nhật giúp tôi lấy thêm sức mạnh và niềm tin vào trí tuệ Việt.

Đó là thông tin qua FB do một người tự nguyện tập hợp dữ liệu.

Thật là vui khi đọc tin này.

VietnamToanhoc

Việt Nam cũng đã có ít nhất 2 tạp chí toán học nằm trong danh mục Scopus là Vietnam J Math và Acta Math Vietnamica.


* Source 25-12;

Advertisements