Sách đọc năm mới 2016

Posted on December 28, 2015 by

1


Op-Economica, 28-12-2015 — Thỉnh thoảng mới có quà, càng già càng ít.

Thế mà năm nay, đã sắp già lắm lại có quà. Ấy là nhờ Việt Hà khuân từ New York về.

Ấy là sách để đọc năm mới.

books

Cảm ơn cháu Việt Hà. Nhưng cũng phải cảm ơn tác giả đã ký tặng. Vâng, là cụ GS Joseph E. Stiglitz đáng kính.

stiglitz

Advertisements