1,5% của công trình khoa học thì có hình dạng gì?

Posted on January 3, 2016 by

0


Op-Economica, 3-1-2016 — Tôi không có truy cập vào Thomson Reuters ISI, nên tình cờ thấy mớ dữ liệu được tập hợp thì mừng rỡ vô cùng.

Rất may, đó là nhờ trên Facebook hiện nay có một nhóm gọi là Scientometrics for Vietnam. Các admins rất nỗ lực và có tổng kết, vừa rồi thấy cho các ngành trong đó có kinh tế và quản trị.

Hình tổng kết và xếp từ trên xuống dưới ở Việt Nam đây. Những thông tin này rất đáng tham khảo, và có giá trị với các nhà quản lý.

ISI 2011-15

Rõ ràng, việc có phân tích scientometrics giúp cải thiện nhận thức về vị trí cũng như chặng đường phải đi tiếp của hệ thống giáo dục. Cũng làm cho những “tiến sỹ” và “giáo sư” Việt Nam đừng có mơ ngủ nữa. Trình độ của chúng ta rất kém!

Tôi lấy ví dụ trường “đầu bảng” là Kinh tế Quốc dân. Trường này có khoảng ~1200 cán bộ, trong đó 700 tham gia giảng dạy, và >330 người có trình độ “tiến sỹ”(?! theo trang web kể vậy).

330 tiến sỹ mà trong vòng 5 năm, chỉ sản xuất được có 25 công trình. Tức là tính bình quân, mỗi “tiến sỹ” của trường “đầu bảng” này một năm chỉ sản xuất được 1.5% của một trình khoa học, tức là may mắn lắm thì được khoảng 1/4 của cái phần Introduction (cứ quy đổi là 1/66 của công trình mà).

Đó là “đầu bảng”. Thế còn những trường còn không có cả trong bảng này, ví dụ Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Kinh Công hùng bá, v.v.. thì tình trạng ra sao?

Mỗi người đi làm khoảng 30 năm. Vậy 30 × 1.5% vẫn mới chỉ chừng 45%. Điều này có nghĩa là về cơ bản, mỗi người cả đời đến khi về hưu vẫn chỉ cần sản xuất chừng 1/2 công trình (đó là cân điêu cho người mua đấy nhé!). Vẫn chưa nổi 1, và chẳng bao giờ thực sự là một người sản xuất tri thức. Vậy mà lại có thể là giáo sư uy nghi lẫm liệt đấy!

Đúng lý thì, tôi tin là những dữ liệu kém cỏi thế này phải dậy cho các “giáo sư” của chúng ta biết điều mà học hỏi tính khiêm nhường, cầu thị và tối thiểu thì cũng bớt khoác lác, chém gió. Đúng lý ra thì phải như vậy, nên như vậy và có thể trông chờ sẽ diễn ra như vậy.

Nhưng sự thật sẽ không như vậy. Vì để có thể thay đổi và tiến bộ, cần có lương tri khoa học. Phần lớn họ còn chẳng buồn đọc những thứ thế này, và không bao giờ hiểu và thậm chí sau hàng chục năm trời vẫn còn chưa nguội bớt lòng tự hào rừng rực về cái danh hiệu “tiến sỹ” tự sản tự tiêu hay tước “giáo sư” tự phong tự sướng.


https://www.facebook.com/scientometrics4vn/

Advertisements