Công ích đầu năm

Posted on January 6, 2016 by

0


Op-Economica, 6-1-2016 — Thế là tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2016 đã sắp đi qua. Nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Tuần cuối tháng 12-2015, tôi hoàn thành bản thảo nghiên cứu cuối cùng của năm. Nộp cho Editor xong thì chuẩn bị nghỉ Tết dương lịch.

Ung dung tiêu dao điền viên là việc mong từ đầu quý 4-2015. Mãi vẫn chưa có thời gian. Bây giờ là lúc.

Nhưng vì Thu Trang chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia (chính là ngày hôm nay và ngày mai), nên chẳng thể đi đâu.

Ở nhà thì chả lẽ ngủ dài, nên đành mở vài bản thảo dở dang ra sửa tiếp. Thế là đến đêm mùng 1-1-2016 hoàn thành, và trong ngày 1-1 giờ Mỹ, bản thảo thứ hai cũng đã nộp cho một tạp chí khác. Tới ngày 4-1 thì eprint cũng lên IDEAS RePEc.

Hôm nay con gái đi thi học sinh giỏi quốc gia từ sáng sớm. Dậy sớm để đưa cháu đi thi, lại nhận được email từ một tạp chí khoa học yêu cầu bình duyệt bản thảo. Thực ra cũng mệt rồi, chẳng còn hơi sức…

Nhưng lúc Thu Trang vào thi rồi, về đọc tài liệu lại ngẫm nghĩ thấy cũng nên làm việc công ích đầu năm. Đằng nào thì bây giờ cũng gần Tết, cũng khó làm việc gì gấp gáp.

Thế là cuối cùng đã nhấn nút Accept nhiệm vụ. Có niềm vui nho nhỏ, tạp chí nhờ bình duyệt này rất uy tín.

SpringerPlusLogo

Advertisements