Đội hình 3-5-3

Posted on January 14, 2016 by

0


Op-Economica, 14-1-2016 — Hôm nay đánh dấu 2 tuần đầu tiên của năm mới 2016. Đối với người Việt thì chưa đến Tết Nguyên đán thì vẫn chưa hẳn hoi là năm mới.

Trong 3 tuần vắt từ tuần cuối 2015 tới hết 2 tuần đầu 2016, 3 bản thảo nghiên cứu mới đã hoàn tất.

Tổng số nghiên cứu đang chờ xuất bản như vậy tăng lên 5.

Cùng lúc này, cũng nhận được 3 yêu cầu bình xét 3 bài cho 3 ấn phẩm nghiên cứu khác nhau.

Vậy chính xác là đội hình 3-5-3 của đầu năm 2016…

rev_cap

Một đồ thị của nghiên cứu mới hoàn thành đêm 13-1-2016.

 

Advertisements