Trong kho bớt một

Posted on January 19, 2016 by

0


Op-Economica, 19-1-2016 — Với thông báo của editor một tạp chí khoa học của Elsevier ngày hôm qua, 18-1, chấp thuận đăng một bài mới, thì kho dự trữ bài của anh Chẫu đã giảm đi một.

Hiện tổng số bản thảo đang chờ thẩm định-bình xét còn lại là 7. Trong đó có 2 bản thảo sẽ được thông báo số phận trong khoảng 2 tuần tới.

accepted

Sẽ thông báo đầy đủ thông tin thư viện (bibliographic data) sau khi có corrected proof.

Đây là bài nghiên cứu đầu tiên được chấp thuận đăng ngay tháng đầu 2016, không kể book chapter sẽ ra vào tháng 5-2016 đã thông báo chấp nhận đăng từ cuối 2015 (trong cuốn chuyên khảo: Global Mindsets: Exploration and Perspectives; Routledge – ISBN: 978-1-13-883177-3).

Advertisements