Giá trị của công nghệ

Posted on January 20, 2016 by

0


Op-Economica, 20-1-2016 — Công nghệ tạo ra giá trị. Người ta đo giá trị công nghệ là lẽ thường tình.

Bloomberg gom dữ liệu qua hình dưới đây để đo “proxy” của giá trị công nghệ qua thị giá các công ty công nghệ có giá trị lớn nhất. Con số nói lên nhiều điều.

10-largest-tech-firm-mkt-ca

Dữ liệu ngày 16-1-2016. Việc “soán ngôi” #1 của TQ nghe ra có vẻ vẫn là chuyện đẩu đâu.

Advertisements
Posted in: Economics