Ngày hội bánh chưng 2016

Posted on February 1, 2016 by

0


Op-Economica, 1-2-2016 — Ngày hội bánh chưng năm nay nhằm ngày 31-1-2016 (tức 22 tháng Chạp, chỉ 1 ngày trước Tết Táo quân).

Vài hình ảnh lưu lại:

Lượt chuẩn bị, ngày 30-1:

Sớm hôm sau, Anh Chẫu và họa sỹ Khiêm có mặt sớm từ 7h sáng tại Vườn Chẫu:

Nhanh chóng bắt tay vào việc. Anh Chẫu hoàn thành chiếc đầu tiên…

Họa sỹ Khiêm tiếp tục với khuôn cắt lá… Chị Chẫu và Việt Hà vào trận xông xáo.

Thu Trang cũng tiếp tục mặc dù đến hơi muôn hơn:

Thu Trang lĩnh nhiệm vụ hoàn thành chiếc cuối cùng (theo số nhân đỗ đã nắm):

Cùng lúc chuẩn bị bữa trưa và bắc bếp: bác Mèo, bác Mười.

Trông bánh:

Bánh về Hà Nội:

goibanh6


©2016-1-31 Vườn Chẫu

Advertisements