Ánh sáng

Posted on February 2, 2016 by

0


Op-Economica, 2-2-2016 — Ý nghĩa xã hội của ánh sáng thường gợi đến suy nghĩ về phát triển và văn minh. “Kinh đô ánh sáng” hay “đội quân ánh sáng” chứa đựng ý niệm đó.

Hình ảnh dưới đây chính xác là về ánh sáng, và góp phần làm rõ ý nghĩa xã hội, do NASA cung cấp từ góc nhìn không gian.

light from space

Những quầng sáng, điểm sáng lớn bé khác nhau của nước Mỹ có thể đóng vai trò thống kê ước lượng khá tốt cho phạm vi bao phủ của đô thị, bên cạnh đó là dự báo tương lai hệ sinh thái đô thị.

Vấn đề là sự liên kết giữa khoa học xã hội và các bộ môn sinh học môi trường, sinh vật lý và sinh thái học không dễ dàng, trong khi hiểu biết căn bản lại phụ thuộc vào sự tương tác này.

Bản đồ ánh sáng kích thích suy nghĩ và tìm tòi hướng liên kết ấy.


http://blogs.plos.org/ecology/2016/02/01/city-lights-urban-sprawl-and-uncovering-the-future-of-ecology-with-dr-peter-groffman/

Advertisements