Hoàn thành review trước khi sang năm mới Bính Thân

Posted on February 7, 2016 by

0


Op-Economica, 7-2-2016 — 8:30 tối Giao thừa năm Ất Mùi, hoàn thành lời hứa với Ban biên tập tạp chí Asian Research Policy bình xét bài nghiên cứu dài 22 trang.

Thật là vất vả với việc công ích này. Đôi khi chỉ 1 trang bản thảo mà chi chít các suy nghĩ nhận xét. Nhưng công việc vì sự nghiệp khoa học thì không nên tiếc sức. Cuối cùng cũng hoàn thành trước khi đón năm mới Bính Thân.

IMG_20160207_review_arp

Advertisements