Ngày mới Bính Thân lục tìm ký ức

Posted on February 9, 2016 by

0


Op-Economica, 9-2-2016 — Đã hơn một thập niên kể từ ảnh chụp gia đình với André và Annick Farber.

Lâu ngày chưa gặp lại cụ.

family with Andre, Annick

Advertisements