Tất cả đã gia nhập đội quân “chờ được tra tấn”

Posted on February 17, 2016 by

0


Op-Economica, 17-2-2016 — Tính đến sáng ngày hôm nay, 17-2, riêng năm 2016 đã có 3 nghiên cứu được (chấp thuận) công bố, và 5 nghiên cứu đã vượt qua “vòng gửi xe đạp” chuyển sang vòng chờ “tra tấn kín”.

Còn duy nhất 1 vẫn tắc ở vòng gửi xe đạp, nhưng tới 6 giờ chiều, đã thấy được giải thoát, để gia nhập đội quân chờ tra tấn.

under-review-S+

Thế là, trong số 6 nghiên cứu đã hoàn thành còn lại chưa xuất bản, không có cái nào bị desk-rejected. Đăng hết 6 này, thì cũng chân cứng đá mềm. Nhưng nếu được chấp thuận tất, thì tổng số xuất bản trong năm 2016 lên tới 9, thậm chí 10 (vì có một book chapter là “invited”). Tất cả đều ở các tạp chí uy tín, dưới tay các biên tập uy tín, thuộc các nhà xuất bản tốt: Elsevier, Springer, Francis & Taylor…

Mọi nỗ lực nhằm vì một năm 2017 thư thái.

Nhưng trước khi có được sự thảnh thơi ấy, vòng tra tấn có hình dạng như sau:

2014-07-08_peer_review

Phản biện/bình duyệt khoa học được mô tả hình ảnh “đao-búa” thế này đây!

Advertisements