Bồi hồi nhớ lại

Posted on February 22, 2016 by

0


Op-Economica, 22-2-2016 — Đang ngụp lặn trong biển thông tin kinh tế – tài chính quốc gia 30 năm qua, tình cờ đọc lại những dòng tin thập niên 1990s.

Lúc ấy chúng là những tin cực kỳ quan trọng, là những dấu mốc.

Lúc ấy, độ rộng của hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế Việt Nam chỉ khoảng <30% (M2/GDP). Độ rộng của hệ thống tín dụng ngân hàng cũng hạn chế.

Moscow Times: Vietnam deal cleans slate (Sept 15, 1994; pdf)

New York Times: Hanoi will issue U.S.-backed bonds (Dec 4, 1997; pdf)

Advertisements