Giữ vững vị trí

Posted on February 29, 2016 by

1


Op-Economica, 29-2-2016 — Lâu lâu ngó lại sản phẩm đã ra lò sinh trưởng ra sao cũng hay hay.

Bài nghiên cứu đã đăng trên tạp chí IJTIS của Inderscience đã ra 14 tháng. Trong vòng 6 tháng đầu, nó nằm ở vị trí thứ 10. Sau đó, nó tăng lên vị trí thứ 8.

Tuy vậy, bài mới thường được quan tâm, do đó sau khi ra thêm 2 số (bây giờ là vol 4, no.1/2) thì thường vị trí dễ bị “nhường” lại các bài mới.

 

Sau một thời gian dài bận rộn với công việc và các đề tài nghiên cứu mới, nay đã hoàn tất, dành thời gian nhìn lại. Thấy bài này lại có cải thiện thêm vị trí thêm chứ chưa bị xuống.

IJTIS_mostread(29-2-16)

IJTIS truy cập 29-2-2016. Vị trí đang là #6/10.

Hiện đứng ở vị trí 6/10.

Advertisements