Cạnh tranh xuất bản

Posted on April 10, 2016 by

0


Op-Economica, 10-4-2016 — Thông tin tham khảo cho mục tiêu công bố khoa học.

12 nhà xuất bản tạp chí và các volume khoa học/hàn lâm có ảnh hưởng lớn đến hệ thống dữ liệu Scopus cho tới hết 2015 bao gồm:

1. Elsevier
2. Wiley-Blackwell
3. Taylor & Francis
4. Sage
5. Wolters Kluwer
6. Oxford University Press
7. Emerald
8. Inderscience
9. Cambridge University Press
10. Bentham Science
11. IEEE
12. Macmillan

(Tất nhiên còn những tạp chí của các nhà xuất bản khác nữa.)

scopus

Do vậy, nếu nộp bản thảo vào các tạp chí thuộc các NXB có tên nêu trên có vất vả, hay bị “hành tỏi” thì cũng có lý, vì họ có chỗ đứng khả kính. Vả lại, cũng đáng công khi bài được xuất bản. Điều đó thường đồng nghĩa với việc tỷ lệ chấp thuận công bố khá thấp, do cạnh tranh khốc liệt.

Tính đến 21/3/2016 Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận 356 tạp chí khoa học Việt Nam để tính điểm. Nhưng chỉ có một tạp chí được vào danh sách SCIE cuối (Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology) của VHLKH&CN Việt Nam), hai tạp chí được vào danh sách Scopus (Vietnam Journal of Mathematics của Hội Toán học Việt Nam và VHLKH&CNVN và Acta Mathematica Vietnamica của VHLKH&CNVN).

Như vậy, chỉ có 3/356 tạp chí của Việt Nam (≈0,84%) nằm trong danh sách ISI/Scopus. Cả nước cũng chỉ có 24 tạp chí bằng tiếng Anh hoặc song ngữ Việt-Anh (≈6,7%).

(Malaysia đã có 48, Thái Lan có 21 tạp chí được xếp vào Scopus.)

Advertisements