Cây cỏ đợi hè

Posted on April 14, 2016 by

0


Op-Economica, 14-4-2016 — Vài ngày nắng, cây cỏ thi nhau đâm nụ, ra hoa, kết trái.

Trước tiên là phải nói tới đào ra quả. Hoa ra muộn, nhưng quả đậu sai trĩu cành. Quay đi quay lại đã bằng quả trứng gà nhỏ.

Rồi thì những buồng chuối chờ nắng để chín.

Giàn nho và giàn thiên lý… Bây giờ chúng bò lẫn vào nhau. Hoa nho sắp nở.

Hồng bì ra hoa đậu quả trên cao, bồ công anh nở hoa sát đất.

Giữa ruộng rau quê.

rau-den-do


©2016 Vườn Chẫu

Advertisements