Hai công trình mới được chấp thuận công bố tuần vừa rồi

Posted on April 30, 2016 by

0


Op-Economica, 30-4-2016 — Cuối tháng 4 nhận được 2 quyết định biên tập đồng ý công bố 2 nghiên cứu mới.

Cả hai nghiên cứu đều hoàn thành cuối tháng 1-2016, trong lúc chờ Ngày hội Bánh chưng.

Vậy là, trước kỳ nghỉ lễ, nâng tổng số nghiên cứu KH được chấp thuận công bố quốc tế tính từ đầu 2016 lên 5 với editorial decision này (Elsevier: 2, Springer: 1, Taylor & Francis: 1; SUNY Buffalo State: 1). Đây cũng là bài thứ 3 solo trong năm.

Vuong Q.H. (2016). “Data on Vietnamese patients’ behavior in using information sources, perceived data sufficiency and (non)optimal choice of healthcare provider”. Data in Brief, Vol. 7.

2016-04-29_dib-accept

Vuong Q.H., Do T.H., Vuong T.T. (2016). “Resources, experience and perseverance in entrepreneurs’ perceived likelihood of success in an emerging economy”. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 5. DOI: 10.1186/s13731-016-0047-7.

2016-04-19_jiae

2016 hứa hẹn là năm có năng suất nghiên cứu cao của Nhà Chẫu.

Advertisements