Dọn vườn 1-5

Posted on May 2, 2016 by

0


1-5-2016 — Cách nghỉ ngơi thú vị nhất trong Ngày lao động có lẽ là lao động. Trong trường hợp cụ thể này là lao động tay chân.

Hôm nay có khách đặc biệt là Totti:

Cây trái ra hoa kết quả nhìn cũng vui.

Mưa đầu mùa, lá xanh khắp nơi.


Advertisements