Hai công trình mới được chấp thuận công bố tuần vừa rồi

April 30, 2016
by

0

Op-Economica, 30-4-2016 — Cuối tháng 4 nhận được 2 quyết định biên tập đồng ý công bố 2 nghiên cứu mới.

Cây đào dạy bảo: 1<2<5<10…

April 15, 2016
by

0

Op-Economica, 15-4-2016 — Ai cũng hiểu là thời gian và trải nghiệm cuộc đời dạy bảo ta nhiều điều. Nhưng nhiều bài học cứ đi qua đi lại cuộc đời nhiều lần, rồi mới ngấm. Mới thấy để tìm được lý lẽ và sự phản ánh cuộc sống chân thực, hiệu quả nhất thật là […]

Posted in: Food for thought

Cây cỏ đợi hè

April 14, 2016
by

0

Op-Economica, 14-4-2016 — Vài ngày nắng, cây cỏ thi nhau đâm nụ, ra hoa, kết trái.

Không giấy khai sinh vẫn tráng kiện như thường

April 14, 2016
by

1

Op-Economica, 14-4-2016 — Công việc nghiên cứu vài điều hay, ví như chuyện lý thú sau.

Cạnh tranh xuất bản

April 10, 2016
by

0

Op-Economica, 10-4-2016 — Thông tin tham khảo cho mục tiêu công bố khoa học.

Cua ơi, đừng sợ!

April 10, 2016
by

0

Op-Economica, 10-4-2016 — Nghiên cứu mới được giới thiệu trên Science (DOI: 10.1126/science.aaf4093) quanh vấn đề “càng rỗng-càng đặc” ở đáy đại dương.

Ngẫm chuyện hồng bì ra hoa

April 10, 2016
by

0

Op-Economica, 10-4-2016 — Một ngày có năng, bỗng thấy cây hồng bì bị quên lãng trổ hoa bói.

The U.S. Library of Congress

March 7, 2016
by

0

Op-Economica, 7-3-2016 — Bản cứng tại Thư viện Quốc hội Mỹ (Library of Congress). Họ lưu trữ chu đáo, đánh số rõ ràng.